Na novej webovej stránke pracujeme

We are working on the new website

SENELIN, s.r.o.

Kontaktné údaje (Contact information):

tel.č.: 0902 858 655

e-mail: obchod@senelin.sk

Fakturačná adresa (Billing address):

Piaristická 21A, 911 01 Trenčín

IČO: 44094205

IČ DPH: SK2022589019

Zapísaný v: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.20052/R

Senelin logo